Ayiti tounen vin jwenn Bondye (Paperback)

Ayiti tounen vin jwenn Bondye Cover Image
Available to order- email info@loyaltybookstores.com
Not In Store - Available to Special Order

Description


Istwa toujou bezwen yon moun ki pou k manse l. Nan k mansman Bondye kreye sy l la ak t a. Apre sa Bondye Chache jwenn yon moun ki gen k ki dwat pou l ka kontinye istwa.

Depi nan k mansman jouk jounen jodi a, te toujou gen nonm ak fanm ki se moun Bondye ki chwazi kite tout bagay pou yo reponn ak ap l Bondye.

Apre tout rim nou fin tande sou nasyon sa, mwen kw gen k k nan nou pami tout moun ki sou lat k ap poze t t nou kesyon sa a sa k ap pase nan rey lman an ayiti la? jodi a, mwen ta renmen ede nou konprann reyalite nasyon sa. Bondye se repons nou, menm jan li te repons pou p p Niniv lan ak p p izray l la l yo pa t konnen sa pou yo f .

Nan ane 1904, Galwa yo t ap pase yon moman ki te difisil anpil. Bondye toupisan an te fe pwovizyon pou yo, pou yo te kapab soti anba nan sa yo te ye a. Bondye te pete yon kokenn chenn rev y espirity l nan mitan yo tankou li te f nan jou lapannk t la, konsa nasyon sa a te k manse ekri yon l t paj istwa.

Objektif mwen, gras ak sip priy nou, se ekri yon lvt paj istwa pou nasyon Ayisy n an kapab soti anba grif ans en lisif , zanj limy ki te tonbe nan f nwa a epi ki sere kle pwosperite no unan fon lanf depi plis pase desanzan

Menm jan l wa neboukadneza t ap chache jwenn yon repons pou l te kapab konnen sa k gen pou rive, li te jwenn li anwo. Paske se Bondye ki te repons lan e se Bondye ki toujou repons lan jouk jounen jodi a e pou tout tan gen tan. kidonk, pwobl m nasyon nou an e pwobl m tout l t nasyon ki nan mond lan pa ni sosyal, ni matery l, men se yon pwobl m espirity l. Nou dwe tounen vin jwenn Bondye paske li se repons lan. Mwen priye Bonndye pou l kontinye beni noue pi pou l ban nou lajwa nan liv sa a.
Product Details
ISBN: 9781647491642
ISBN-10: 1647491649
Publisher: Go to Publish
Publication Date: August 26th, 2020
Pages: 148
Language: Creoles and Pidgins- other